Proje Final Toplantısı

Proje Final Toplantısı

“Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi-II” hibe programı kapsamında “Ev Eksenli Çalışan Kadınların Sosyal Haklarının Geliştirilmesi Projesi” farkındalık ve final toplantısında ev eksenli çalışan kadınların şartları tartışıldı.

Ev eksenli çalışan kadınların sorunları ve proje tanıtımını içeren kısa belgesel film gösterimiyle başlayan toplantıda, bu projeyle bir farkındalık yaratmaya çalıştıklarını dile getiren Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Sosyal Haklar Derneği (EVÇAD) Başkanı Aycan Cankurt, ev eksenli çalışan kadınların emeğinin görünür kılınmasına ve sosyal haklarının geliştirilmesine katkı sunma amacında olduklarını belirtti.

Ülkelerin kalkınmışlık düzeylerinin kadınların işgücüne katılımı ile doğru orantılı olduğunu söyleyen DÜKSAM Müdürü Prof. Dr. Nuriye Mete, “kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının artırılması, sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasında önemli bir unsur olduğu kadar, kadınların hem birey olarak güçlenmelerinde hem de toplumsal refah seviyesinin yükselmesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Ev eksenli olarak tanımlanan çalışmalara genellikle küresel temelde değişen ekonomik düzenin yanı sıra ülkesel düzeylerde ekonomik yapı, şirketler arası rekabetin artması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlı olarak yaygınlaşması sonucu bu çalışma şeklinin hayat bulduğunu söyleyen Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahar Burtan Doğan ise bu durumun özellikle kimi ülkelerde giderek ön plana çıktığını ve yaygınlaştığını ifade etti.

Proje Final Toplantısı