Romanya Workshop

Romanya Workshop28 Şubat 2015 tarihinde Romanya’nın Iasi kentinde proje ortağı kurum Workers Association Textiles
Wearing Apparel Leather’in organizasyonu ile bir workshop çalışması gerçekleştirildi. Workshop
çalışmasına Iasi’de faaliyet gösteren kadın sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 8 kişilik bir ekip
katılım sağladı. Workshop çalışmasına ayrıca makedonya’dan proje ortağımızın temsilcisi de katılım
sağladı. Bulgaristan’dan proje ortağımız yaşadığı sağlık rahatsızlığı nedeni ile çalışmaya katılım
sağlayamadı.
Workshop çalışması kapsamında Türkiye’den katılan katılımcılar için Türkçe, Makedonya’dan katılan
katılımcı için Bulgarca bildiği için Bulgarca çeviri yapıldı.
Workshop çalışmasında öncelikle EVÇAD Yönetim Kurulu Başkanı Aycan GÜVEN CANKURT tarafından

dinlenildi. Öncelikle proje ortağı kurumun Yönetim kurulu başkanı Daniela BANARİ çalışmaları
hakkında bilgi verdi.
Daniela BANARI: Derneğimiz 2005 yılında kuruldu. Derneğimiz kadınlara danışmanlık hizmeti sunuyor.
Kriz dönemlerinde evde olan kadınların evde çalışması için destek veriyoruz. Ev eksenli çalışanlara
işgücü piyasası hakkında bilgi veriyoruz. Romanya’da özellikle dışarda çalışanlar var. Evde çalışanların
sayısı az. Kriz dönemlerinde evde çalışabilirsiniz şeklinde çalışma yapıyorlar. Biz de de işsizlik yüksek.
Evde çalışma da sahip olabilecekleri hakları soruyorlar. Bu konuda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Romanya Workshop