Makedonya Workshop

Makedonya Workshop

MAKEDONYA cumhuriyeti  Konche  şehrinde yaptığımız "Ev eksenli çalışan kadınların sosyal haklarının geliştirilmesi projesi" workshop görüntüleri...

Bu yerleşim yerinde  büyük çoğunlukta Türkler yaşıyormuş, çoğunluğu Türk olan  kadınlarla evde çalışma hakkında bilgi alışverişinde bulunduk.

 

Makedonya Workshop Raporu

Makedonya’da 06.01.2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz workshop çalışması proje ortağımız Association of Home Workers – DORA DOM tarafından organize edildi. Workshop çalışmasına Bulgaristan ve Romanya’dan da proje ortağımız kurumların yönetim kurulu başkanları katılım sağladı.

Workshop çalışması kapsamında öncelikle EVÇAD Yönetim Kurulu Başkanı Aycan GÜVEN CANKURT proje çalışması hakkında bilgi verdi. Daha sonra Meryem ÖZDEMİR AYDIN proje içeriği ve detayları hakkında sunum yaptı.

DORA DOM yönetim kurulu başkanı Ilija BOEVSKI dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra diğer katılımcılardan bilgi alındı.

Makedonya’da genel olarak ev eksenli çalışan kadınlar ile ilgili çalışmaların oldukça yeni olduğu görüldü. DORA DOM 2011 yılında kurulan bir dernek. Dernek bünyesinde farklı bölgelerde 15 civarında gönüllü çalışan bulunuyor. Dernek kurulduğu günden itibaren ev eksenli çalışan kadınlara ulaşmaya çalışıyor. Makedonya genel olarak nüfusu 2 milyon civarında olan bir ülke. Ülkede farklı etnik gruplarda bulunuyor. Novo Selo’da ziyaret ettiğimiz belde Türklerin yaşadığı bir bölge. Her etnik grup kendi kimliğine, kültürüne ve dinine göre yaşamını sürdürüyor. Ülkede Türklerin sayısı yaklaşık 100 bin civarında. Arnavutlar nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Türkler özellikle kırsal bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor. Dernek bünyesinde farklı kesimlerden kadınların çalışmalarına yer veriliyor.

Dernek kurulduğunda öncelikle ev eksenli kadınlar ile ilgili bir haritalama çalışması başlatmış. Yaklaşık 400 kadına ulaşılmış. Kadınların sorunları ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış. Ayrıca özellikle Bulgaristan ortaklığında ev eksenli çalışan kadınlar ile ilgili ulusal düzeyde yapılan çeşitli çalışmalara da katılım sağlanmış. Makedonya’daki ortağın Romanya ve Bulgaristan’daki ortaklar ile de iyi ilişkileri olduğu görüldü.

Workshop çalışması bünyesinde aslında derneğin yeni ulaştığı ev eksenli çalışan kadınlar ile bir araya gelindi. Bir Türk beldesinde yapılan görüşmede kadınların kırsal bölgede genelde tarım ve hayvancılık sektörlerinde çalıştığı görüldü. Özellikle tütün üretimi yaptıkları aktarıldı. Tütün temel geçim kaynağı olmakla birlikte, temel tarımsal üretim, hayvancılık konusunda da faaliyetleri var. Genelde bu işlerin tamamı kadınlar üzerinden yapılıyor. Erkekler tarla işlerinin yanı sıra farklı işler de de çalışıyor. Kadınlar evde ve aynı zamanda tarla da çalışıyor. Kadınların çalışma hayatında aktif oldukları görüldü. Ancak kışın genelde ev işleri ile meşgul olduklarını aktardılar. Evde ürettikleri işleri pazara sunmak istediklerini ancak bunun uygun koşullarının bulunmadığını aktardılar. Dernek bünyesinde bir çalışma başlatıldığı ancak henüz tamamlanmadığı aktarıldı. Kırsal bölgede çok fazla imkanın olmadığını, kendilerine ait yöresel tatlar, ürünler konusunda çalışma yapabileceklerini aktardılar.

Workshopta genel olarak Makedonya’da ev eksenli çalışan kadınlar ile ilgili çalışmaların yeni başlatıldığı görüldü. Derneğin 4 yıl içinde iyi bir sayıya ulaştığı örgütlenme çalışmalarını geliştirdiği görüldü. Ancak burada da ev eksenli çalışanların sosyal güvenlik haklarının bulunmadığı, kayıt dışı oldukları ve isteğe bağlı olarak ücret karşılığında sigorta yaptırabildikleri görüldü.

Dernek bu konularda Makedonya hükümeti ile görüşmeler yapabildiklerini aktardı. Kadınlar ile ilgili yasalarda görüşlerini aktarabildikleri belirtildi.

07.02.2015 tarihinde ise Üsküp’e geçilerek Türkiye’ye geri dönüş yapıldı. 

Makedonya Workshop