• Anasayfa
  • EV EKSENLİ ÇALIŞMA VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİLİĞİ PROJESİ
EV EKSENLİ ÇALIŞMA VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİLİĞİ PROJESİ

EV EKSENLİ ÇALIŞMA VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİLİĞİ PROJESİ

Ev Eksenli Çalışma – Sosyal Haklar – Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Çalışmaları

20-24.02.2014 tarihleri arasında “ Global Fund For Women” kuruluşunun maddi katkısı ile yürüttüğümüz proje;

  • Kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde farkındalık yaşamaları
  • Ev eksenli çalışan kadınları sosyal haklarını talep eder hale gelmeleri için farkındalık yaratarak örgütlenmelerini sağlamak hedefleriyle gerçekleştirilmiştir.

 

Aycan CANKURT GÜVEN’in Bulgaristan’da katıldığı “Bulgaristan Home Based Workers “ deneyimlerini paylaştığı atölye çalışmalarında;

  • Ev eksenli çalışma hakkında detaylı bilgi verildi. Türkiye ve Dünyadaki uygulama örnekleri paylaşıldı.
  • Ulusal ve uluslararası ilgili sözleşmeler ve yasal haklar, sosyal güvenlik hakları hakkında bilgiler paylaşıldı.
  • Ev eksenli çalışan kadınların hak mücadelelerinde örgütlenmenin önemi üzerinde duruldu. Atölye çalışmalarında kadınlarla birlikte aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı.
  • Sosyal güvenlik primleri kadınların ödeyebilecekleri seviyede olmalıdır.
  • İlgili politika ve yasalar kadınların talep ve sorunları göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır.
  • Ev eksenli çalışan kadınlarla ilgili örgüt yapılarına katılarak hakları için mücadele etmelidir.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Global Fund for Women tarafından desteklenen proje kapsamında yürütülen çalışma Yenişehir Kaymakamlığı Aile destek merkezinde yapıldı. Projemiz kapsamında; yaklaşık 60 kadının katılımı ile “Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri” başlığında 2 atölye gerçekleştirildi. Eğitim çalışması eğitimci Nilgün YILDIRIM ŞENER’in kolaylaştırıcılığında gerçekleştirildi. Nilgün YILDIRIM ŞENER yaptığı sunumda aşağıdaki bilgileri paylaştı.

“Toplumun kabulleri ve değer yargıları ile oluşan toplumsal cinsiyet algısı, kadının ve erkeğin toplum içindeki rollerini ve statülerini belirler. Kadının ve erkeğin özel ve kamusal alanda nerede duracağı, hayata ne oranda katılacağı ve nasıl temsil edileceğini toplumsal cinsiyet kuralları belirlerler.

Geleneksel toplum yapısının hüküm sürdüğü bölgemizde, kadına verilen birinci görev anne, eş ve ev kadını rolleridir. Kadın olmanın gereğiymiş gibi yüklenen bu sorumluluklara rağmen, kadının harcadığı emek tamamen gizli kalmaktadır. Ekonomi, siyaset, kültür ve sanat, eğitim gibi alanlar, erkeklere ait alanlar olarak tarif edilmekte, sınırlandırılmış kurallar içinde yaşayan kadınlar bu alanların dışında bırakılmaktadır.

Kadın topluma ve ekonomiye katılım süreçlerinin güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği algısının geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. Derneğimiz bu tespitten yola çıkara; bir yandan ev eksenli çalışan kadınların güçlenmesi için destek programları uygulamakta, diğer yandan kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri gerçekleştirmektedir.”

EV EKSENLİ ÇALIŞMA VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİLİĞİ PROJESİ