Hakkımızda
evcad hakkında

EVÇAD

Kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayata katılımlarını desteklemek amacıyla 2005 yılında çalışmalara başlayan grubumuz 23/03/2011 tarihinde  Diyarbakır’da Dernek statüsünü almıştır

Kısa adı EVÇAD olarak anılan derneğin tam adı Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Ve Sosyal Haklar Derneği’dir. 

Derneğimizin 70 kayıtlı üyesi 150 gönüllüsü vardır.

 

Derneğimizin  planladığı  faaliyetler aşağıdaki gibidir.

-Kadınların hak ve özgürlüklerini talep eder hale gelmelerini sağlayacak toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmak,

-Kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel, karar alma mekanizmalarına katılımlarını arttırmak,

-Kadın emeğini görünür kılmak. Geleneksel yapı içinde kadın olmanın gereği  olarak öğrenilen ev içi hizmetlere harcanan kadın emeğinin ev ekonomisi ve dolayısı ile ülke ekonomisine katkısını görünür kılmak.

-Ev eksenli çalışan  kadınların sosyal güvenlik haklarından faydalanmak üzere  mücadele etmeleri için örgütlenme kapasitelerini güçlendirmek.

-Ev dışında çalışmak isteyen kadınları mesleki eğitim ve istihdam olanakları ile buluşturmak.

 

EVÇAD yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmaya özen göstermektedir.

Uluslararası Evde Çalışanlar Federasyonu, merkezi İngiltere de bulunan Avrupa Homenet, Bulgaristan da faaliyet yürüten Assocıatıon of Home Base Workers Derneği ile ittifak halinde çalışmalar yürümektedir.

Diyarbakır Kent Meclisi Yönetim Kuruluna üyedir. Aynı zamanda Yerel Gündem 21 ve Küçük Millet Meclisi gibi çalışmaların bileşenidir.

Çalışma programları doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi, AÇEV ve il Valiliği, İş-Kur, KOSGEB ve KARACADAĞ Kalkınma  Ajansı ile çalışmalar yürütmektedir

 

-Kadınların sosyal Güvenlik Haklarını almalarına yönelik faaliyetler

Ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenlik haklarına talep eder hale gelmelerini sağlayacak farkındalık  çalışmaları yapılmaktadır.

Yerel ve ulusal bazda ilgili yasaların çıkması, ev eksenli çalışan kadınların örgüt ağlarına katılmaları için faaliyetler uygulanmakta,  bu yönde çalışan platform ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.

Uluslar arası Çalışma Örgütü (İLO) kadınları geçici 177. madde de işçi statüsünde kabul etmiştir. Bu maddeye dayanarak karar mekanizmalarının ilgili yasal düzenlemeleri yapmaları için kampanya ve çalışmalara destek vermektedir.

 

-Karacadağ kalkınma Ajansı, destekli proje de 50 kadın  KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi.

-30 Kadına  makine ve el nakış kursu

 

-30 Kadına  okuma yazma kursu.

 

-30 Genç kadına İngilizce eğitimi

.

-50 Kadın toplumsal cinsiyet eşitliliği konusunda eğitim.

YÜRÜTÜLEN PROJELER

 

AÇIK TOPLUM VAKFI:

1-90 Ev eksenli çalışan kadına(Açık toplum vakfı Desteği ile) DİYARBAKIR ve

 BATMAN illerinde sivil toplum örgütlerine katılımlarını sağlamak ve haklarını talep hale gelmeleri için Uluslararası çalışma örgütü (İLO) ile işbirliği yapılarak workshop

 

2-Global found for WOMEN:

Diyarbakır merkez de kadınlar,a toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için farkındalık,

İLO 177 Sözleşmesinde farkındalık yaratılmıştır.

 

3-KARACADAĞ KALKINMA AJANSI:

DİYARBAKIR”da Kadın istihdamı,sorunlar ve stratejik çözüm önerileri başlıklı proje sonunda araştırma raporu yayımlandı.

 

4-MFİB(AB)

Romanya,Bulgaristan,Makedonya ile ortak  ev eksenli çalışan kadınlar,ın sosyal Haklarının geliştirilmesi projesi halen yürütülmektedir.